Makett  /  küljendus   

Tabasalu Ühisgümnaasiumi juubelileht

Tabasalu Ühisgümnaasium on Harku vallas asuv riigigümnaasium. Töö eesmärgiks oli kujundada lõbusalt värviline ja noortepärane ajalehe kujundus.

  • Maht: 4lk
  • Trükikoda: Kroonpress


Tellija: Tabasalu Ühisgümnaasium

Lisaks ajalehele sai koolile tellimustööna kujundatud ka 100 lk almanah.