Makett  /  Küljendus   

Harku Valla Teataja

Harku Valla Teataja on Eesti ühe suurema valla, Harku valla, kohalik häälekandja. 

Väljaanne ilmub kaks korda kuus.

  • Maht: 8lk
  • Tiraaž: 6500
  • Trükikoda: Kroonpress

Tellija: Harku vallavalitsus